هدف:

رنگ آمیزی دانه های درون سیتوپلاسمی

مقدمه:

انکلوژن ها (در فارسی: انکلوزیون(Inclusion bodies دانه های ذخیره ای در باکتری ها هستند که بسته به نوع باکتری انواع مختلف آن را تولید می کنند.
مهمترین این دانه های عبارت اند از :
1-
دانه های متاکروماتیک
2-
دانه های چربی
3-
دانه های گوگردی

در داخل سیتوپلاسم میکروارگانیسم ها اجسامی هستند به نام Inclusion body که نقشهای مختلفی دارند همانند نمونه های زیر:

Lipid granule: معمولا یوکاریوتها و پروکاریوتها برخی دانه های چربی را در سیتوپلاسم خود ذخیره می کنند ، زمانی که محیطهای کشت خوبی در اختیار باکتریها یا مخمر قرار می گیرد که شرایط خوب تغذیه ای هم فراهم شود ، باکتری یا مخمر این دانه ها را در زمان خاصی مورد استفاده قرار می دهد . برخی باکتریها که اسپور دارند مثل باسیلوس و کلستریدیوم از این منابع چربی برای مرحله اسپوروژن به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می دهند. دانه های پربی به روش سودان سیاه به عنوان رنگ اصلی و سافرنین به عنوان رنگ فرعی رنگ آمیزی می شود. دانه های چربی به صورت سیاه رنگ در زمینه قرمز قابل مشاهده اند.

Glycogen granule: معمولا برای مشاهده دانه های گلیکوژن از ید یا لوگل استفاده می شود.

Sulphur granule: دانه های گوگردی معمولا در باکتری های فتوسنتتیک گوگردی مشاهده می شوند. نیازی به رنگ آمیزی برای مشاهده شدن ندارند فقط کافی است این باکتریها را جداسازی کرده و مشاهده کنیم.

Metachromatic granule: در باکتریهای کورینه باکتریوم وجود دارد و پلی مری از متافسفات می باشد. رنگ آمیزی آلبرت در این موارد استفاده می شود. دانها آبی رنگ دیده می شوند در مرکز باکتری.

PHB granule: پلی متاهیدروکسی بوتیرات ، نوعی اسید چرب است، در برخی باکتری ها نظیر ازتوباکترها و برخی باسیلوس ها موجودند. معمولا این دانه در زیر گروه PHA(پلی متاهیدروکسی آلکانوئات) قرار می گیرند.

Carboxysomes granule: این دانه ها در تثبیت دی اکسید کربن نقش دارند.

Cyanophycin granule: ترکیباتی غنی از پلی پپتید و اسید آمینه آرژنین و آسپارتیک اسید هستند و به عنوان منابع ذخیره نیتروژن برای باکتریها محسوب می شوند. معمولا کربوکسی زوم ها و سیانوفیسین ها در سیانو باکترها و برخی باکتریها نظیر رودوباکتر و رودواسپریلیوم دیده می شوند.

Magnetasomes granule: خاصیت مغناطیسی دارند و از اکسید آهن Fe3O4 تشکیل شده اند. مگنتوزوم ها در طول نصف النهار مغناطیسی زمین قرار می گیرند و تعیین کننده نصف النهار مغناطیسی می باشند، با مطالعه این باکتریها می توان تغییرات نصف النهار مغناطیسی را در طول عمر کره زمین بررسی کرد.

 

 رنگ آمزی آلبرت :

نوعی رنگ آمیزی اختصاصی است.تجمعی از پلی فسفاتهاي غیرآلی (Volutin granules) دانه هاي متاکروماتیک (گرانولهاي ولوتین هستندکه پس از رنگ آمیزي با یک رنگ بازي مانند متیلن بلو و یا تولوئیدین بلو به رنگ سیاه دیده می شوند. این روش براي مشاهدة دانه هاي متاکروماتیک در جنس کورینه باکتریوم و تعدادي دیگر از انواع باکتریها کاربرد دارد.

 

باکتری مورد آزمایش:

 اشریشیا کُلای که به «ای کُلای» یا کُلای باسیل نیز معروف است، یک باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه که در سال ۱۸۵۵ کشف شد. این باکتری بیهوازی اختیاری و بدون اسپور می‌باشد. باکتری های اشیرشیا کلای، اغلب متحرک می‌باشند. کلای باسیل قادر به تخمیر گلوکز وتولید گاز است وهمچنین لاکتوز راتخمیر می‌کند و اوره‌آز منفی است.باکتری اشریشیا کولای که در روده جانداران خونگرم (منجمله انسان) زندگی می‌کند؛ از گلوکز تغذیه می‌کند و در غیاب گلوکز از لاکتوز هم به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند. بعنوان مثال، وقتی یک محصول لبنی می‌خوریم، دی ساکارید لاکتوز در دسترس باکتری ای کُلای قرار می‌گیرد. در این هنگام با ساختن آنزیم‌های لازم که برای جذب و تجزیه لاکتوز هستند از این قند به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شود.

مواد و وسایل:

اشرشیاکلای-لوگل-سافرانین-آب مقطر-لام-شعله

 

روش آزمایش:

-1گسترش اشرشیاکلی را تهیه کنید.

-2 گسترش را مدت2 دقیقه تحت تأثیر محلول لوگل قرار دهید.

-3 با آب مقطر آن را بشوئید.

-4 لام را مدت  30ثانیه تحت تأثیر محلول سافرانین قرار دهید.

5- با آب مقطر آن را بشوئید.

6-زیر میکروسکوپ ابتدا با عدسی40 بعد با عدسی100مشاهده نمائید.

 

مشاهدات:

در این روش باکتری به رنگ قرمز مایل به صورتی  دیده می شود.و دانه های کربوهیدرات در آن تیره تر است.

 


.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ساعت 16:49  توسط شیدا محمدی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سعی بر آن دارم در این وبلاگ محیطی دوستانه برای ارائه ی گزارش کار فراهم آورم
لحظات خوشی را برایتان آرزومندم

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
گزارش کار جانور شناسی
آزمایشگاه شیمی آلی
ایمیل و روش استفاده از آن
آزمایشگاه زیست سلولی
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
آزمایشگاه شیمی عمومی 2
آزمایشگاه میکروبیولوژی1
آزمایشگاه میکروبیولوژی 2
آزمایشگاه ژنتیک 1
آزمایشگاه بیوشیمی 2
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
میکروبیولوژِی
قارچ شناسی
دانستنی ها
آزمایشگاه ژنتیک 2
آزمایشگاه پروتوزئولوژی
آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی
مقاله به همراه ترجمه
آزمایشگاه هماتولوژی
آزمایشگاه باکتری شناس 2
آزمایشگاه ایمونولوژی
مایکوباکتریوم
ورمی کمپوست
پیوندها
گیاه پزشکی و گیاهان دارویی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

ام سی آی فایو؛ باشگاه بزرگ فروشندگان ایرانی